PITNA VODA IZ DEŽEVNICE - SAMOOSKRBA

PITNA VODA IZ DEŽEVNICE – SAMOOSKRBA

Pomanjkanje vode, težave s kakovostjo, prispevek k varstvu pred poplavami in zaščite naravnih virov pitne vode so le nekateri izmed razlogov za investicijo v zbiralnik deževnice. Razmere v številnih evropskih državah so v nekaterih primerih zaskrbljujoče. Vse več držav poroča o pomanjkanju oskrbe v sušnih obdobjih. To pa je razlog za razmišljanje o samooskrbi s pitno vodo iz deževnice.

Pitna voda trenutno prihaja iz jezer, rezervoarjev, rečne vode, podtalnice ali izvirov. Deževnica je torej načeloma že sestavni del oskrbe s pitno vodo. Ena glavnih prednosti uporabe deževnice je, da je okolju prijazna. Zbiralniki deževnice posredno prispevajo tudi k zaščiti pred poplavami, saj se deževnica steka v zbiralnik in ne v meteorno kanalizacijo, ki je ob močnih nalivih in dolgotrajnih padavinah obremenjena.

Enostavna dostopnost deževnice kot obnovljivega vira je prav tako pozitiven vidik. Vendar pa je močno odvisno od podnebnih razmer. Zaradi vse daljših sušnih obdobij, ki jih povzročajo podnebne spremembe, morajo biti tudi zbiralniki za deževnico večji, če želimo doseči samooskrbo, torej neodvisnost od dobavitelja vode.

Podjetje EKOKULT z dolgoletnim nemškim partnerjem Intewa na podlagi desetletnih raziskav in testiranj nudita serijo sistemov, ki so pripravljeni za enostavno priključitev in omogočajo samooskrbo s pitno vodo iz deževnice, tako za večje odjemalce kot enodružinske hiše.

KOMU SO NAMENJENI SISTEMI ZA SAMOOSKRBO?

Takšni sistemi so namenjeni objektom, ki so občasno ali stalno naseljeni kot so: vikendi, zidanice oz. stanovanjske hiše do katerih ni možna napeljava javnega vodovoda.

Prav tako pa je sistem primeren tudi za vse ostale, saj poveča neodvisnost z oskrbo pitne vode in zmanjšuje njen strošek.
Tako imenovana "voda, ki odteka s strehe", se pred vstopom v zbiralnik najprej filtrira preko pred filtra PURAIN ①.

Betonska posoda je običajno nameščena zunaj objekta kot podzemni betonski zbiralnik deževnice, ki ne sme biti propusten.

Preliv skimmera filtra PURAIN odstrani površinsko onesnaženje. Vgrajena povratna loputa preprečuje malim živalim in umazaniji vstop v zbiralnik. Posoda za pomirjanje ② preprečuje, da bi se usedlina tal mešala. Črpalni sistem RAINMASTER Favorit  ⑥ črpa deževnico iz cisterne preko sesalne cevi ④ s plavajočim sesalnim filtrom ③ in jo potiska skozi ultrafiltracijsko enoto AQUALOOP-direct ⑧. Zaradi majhne velikosti por membrane 0,02 μm se zadržijo delci, bakterije in celo virusi. Tlačne udarce blaži ekspanzijska posoda ⑦. Po tej membranski filtraciji gre voda skozi dodatno UV enoto ⑨ za dodatno dezinfekcijo, preden doseže potrošnike.

Ko se odpre porabnik, kot so stranišča, pralni stroji, prhe, kopalne kadi, umivalniki in vrtni sistem, črpalka samodejno zazna padec tlaka in se zažene. Če ni na voljo dovolj deževnice, RAINMASTER Favorit  samodejno oskrbuje porabnike s pitno vodo preko integriranega dovoda dopolnilne vode s certifikatom DVGW.