BETONSKE CEVI

Betonsko cevi se uporabljajo za meteorno vodo, predvsem za odvodnjavanje površinskih voda kakor tudi za ponikovalnice oz. cevne prepuste, kjer vodotesnost cevovoda ni obvezna. Prav tako pa jih lahko uporabimo za izgradnjo raznih betonskih jaškov in greznic.

Betonske cevi so lahko polne ali naluknjane (perforirane), odvisno od namena uporabe. V ponudbi imamo cevi od premera DN 30 pa vse do DN 120. Lahko so dolžine 0,5m ali 1m.