Kanalizacijski jaški
V naši ponudbi so na voljo klasični betonski kanalizacijski jaški ter kanalizacijski jaški s plastično muldo.

Kanalizacijski jaški, ki jih imamo v ponudbi so namenjeni za profesionalno rabo.

Proizvajalec jamči za visoko kvaliteto in povezanost dna s spodnjim delom jaška po veljavnih evropskih zahtevah in predpisih. S kvalitetnim zlitjem jaškovnega dna nastane zaščita betona, stičišča dotikov in izlivov pa s svojo gladko površino omogočajo najboljši hidravlični izkoristek - s tem je omogočeno enostavno vzdrževanje in čiščenje v daljših intervalih z manjšimi stroški.

Dna jaškov se izdelujejo v standardnih dimenzijah DN 600, 800, 1200 in 2000 mm in v preko 100.000 variantah, posledično skorajda ni jaška, kateremu ne bi bilo možno prilagoditi našega dna.

Poleg jaškov je na voljo tudi ves dodatni pribor; priključne spojke za keramične, betonske in plastične cevi – različnih dimenzij, v skladu s standardom EN 1917 za vkopane kanalizacijske sisteme. Poleg priključnih elementov so na voljo tudi tesnila in specialni jaški za ločeno meteorno in fekalno vodo ter infra jaški z ločenim sistemom.
Vsa dna jaškov so izdelana iz okolju prijaznega polipropilena, ki omogoča reciklažo in kasnejšo ponovno uporabo. Za večje premere nad 1000 mm so jaškovna dna ojačana s steklenimi vlakni (Poliester - GFK) z dodatkom hibridnih veziv.
Oba materiala nudita visoko odpornost kemičnim in mehaničnim obremenitvam, s čimer nudi dno jaška svojo optimalno funkcijo.